Torsdag 16/11 åk 1

Idag har vi haft musik och engelska. Vi sjöng sånger där vi tränade på olika kroppsdelars namn och barnen fick lära sig kroppsord på engelska.

Barnen har också den här veckan börjat göra e-böcker på sina ipadar om kroppen. Vi jobbade vidare med dessa på svenskan. Dagen avslutades med gympa och bolleken konsprängaren.

Torsdag16/11 åk 2

I morse började vi med att läsa faktatext om katten. Vi svarade på frågor och tränade på att göra en tankekarta. Efter rasten lärde vi oss att räkna med subtraktion och växling. Sist men inte minst läste vi en faktatext om lodjuret, svarade på frågor och så lämnade vi in önskemål om mat till matsalen.

Tisdag 14/11 åk 1 och åk 2

Idag har vi jobbat vidare med vårt tema. Idag har barnen lärt sig och matspjälkningen. Vi började med att titta på film, läsa och prata om det. Sedan fick barnen jobba i grupper där de ritade av ett av barnen. Sedan ritade de ut och beskrev matens väg genom kroppen.

Fredag 10/11 åk 1

Idag har vi läst texten som barnen har haft i läsläxa denhär veckan. Sedan letade vi N-ord i texten. Efter rasten hade vi ett göra-klart-pass. Vi avslutade som vanligt veckan med att utvärdera och ha fri lek.

Här är lite bilder från arbetet med veckans bokstav.

Torsdag 9/11 åk 1

Idag började vi dagen med engelska där vi lärde oss vad olika djur heter på engelska. Sedan hade vi musik där vi jobbade med olika rytmikövningar. Efter rasten hade vi svenska där vi skrev om något roligt som hänt på lovet. Skoldagen avslutades med idrott där vi fortsatte att träna med bollar.