Logoped

Sedan den 9 april 2018 har vi en logoped som arbetar på Hallenborgskolan vissa dagar i veckan.

Logopeden heter Erika Lindquist och har som uppdrag att ge stöd till de elever som har tal- och/eller språksvårigheter.

Erika kommer att börja med att besöka klasserna på skolan och sedan ringa in vilka elever som behöver hennes stöd.

Innan Erika börjar arbeta enskilt med någon elev kommer hon att kontakta föräldrarna.