Engelska

V.20: Sång ”Ten little fingers”, lek ”How old are you”.

V. 17: Repetera fraser tex What`s your name, My name is…..sjunga

V.16: Sjunga om årstiderna samt lära nya ord.

V.12: Ge varandra kommandon. Sjunga ”One little finger”, ”If you´re happy” och I can run.

V.11: Rörelseord

V.10: Rörelser, låten I can run.

V6: Familjen

V.3: Djurmemory

V.2: Djur

v.50 Julsånger

v.48: Kommandon

V.47: Vi lyssnar på ord och lär oss.

v.46: Vi övar på att lyssna på engelska med hjälp av I-pads.

V.43: Kroppsdelar och sånger.

V.42: Vi lär oss olika djur.

V.41 Vi sjunger låtar.

V.40 Vi sjunger ”If your happy….”, repeterar siffror samt presenterar oss.

V.35 Vi lär oss mer om färgerna.

V. 36 Vi övar på att hälsa och säga våra namn.

v.37 Vi övar på siffror.

V.38 Vi övar siffror.