Idrott F-klass

Idrotten i förskoleklassen är ett populärt inslag i verrksamheten.På idrottslektionerna gör vi övningar och lekar som tränar och utvecklar barnens motorik. I lekar tränas också många sociala förmågor som att vänta på sin tur, följa regler, förstå instruktioner, ta med- och motgångar, samarbeta osv.

I samband med idrotten tränar barnen också på att byta om, hålla reda på sina saker och att duscha.