Läsläxa

Läsläxa v. 23

Läsläxan den här veckan är sidorna 120-121. Läs texten en gång varje dag. Använd tabellen nedan och kryssa i när ni har läst.

Alla barnen läser den gulmarkerade texten och de barn som kan, läser allt.

 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag

Läsläxa v. 22

Läsläxan den här veckan är sidorna 116-119. Läs texten en gång varje dag. Använd tabellen nedan och kryssa i när ni har läst.

Alla barnen läser den gulmarkerade texten och de barn som kan, läser allt.

 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag

Läsläxa v. 20

Läsläxan den här veckan är sidorna 108-111. Läs texten en gång varje dag. Använd tabellen nedan och kryssa i när ni har läst.

Alla barnen läser den gulmarkerade texten och de barn som kan, läser allt.

Läsläxan är från tisdag till fredag den här veckan.

 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag
A-dag

Läsläxa v. 19

Läsläxan den här veckan är sidorna 102-107. Läs texten en gång varje dag. Använd tabellen nedan och kryssa i när ni har läst.

Alla barnen läser den gulmarkerade texten och de barn som kan, läser allt.

Läsläxan är till onsdag den här veckan.

 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag
Lov

Läsläxa v. 18

Läsläxan den här veckan är sidorna 99-101. Läs en gång varje dag. Använd tabellen nedan och kryssa i när ni har läst.

 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag
Lov Lov

Läsläxa v. 17

Läsläxan den här veckan är sidorna 92-97. Läs texten en gång varje dag. Använd tabellen nedan och kryssa i när ni har läst.

Alla barnen läser den gulmarkerade texten och de barn som kan, läser allt.

Veckans bokstav är Xx. Leta gärna  Xx och ord på Xx tillsammans hemma i er vardag. Det hjälper barnen!

 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag

Läsläxa v. 16

Läsläxan den här veckan är sidorna 88-91. Läs texten en gång varje dag. Använd gärna tabellen nedan och kryssa i när ni har läst.

Alla barnen läser den gulmarkerade texten och de barn som kan, läser allt.

Veckans bokstav är Cc. Leta gärna Cc och ord med Cc tillsammans hemma i er vardag. Det hjälper barnen!

 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag

Läsläxa v. 14

Läsläxan den här veckan är sidorna 80-83. Läs texten en gång varje dag. Använd gärna tabellen nedan och kryssa i när ni har läst.

Alla barnen läser den gulmarkerade texten och de barn som kan, läser allt.

Veckans bokstav är Jj. Leta gärna  Jj och ord på Jj tillsammans hemma i er vardag. Det hjälper barnen!

 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag

Läsläxa v. 7

Läsläxan den här veckan är sidorna 74-77. Läs texten en gång varje dag. Använd gärna tabellen nedan och kryssa i när ni har läst.

Alla barnen läser den gulmarkerade texten och de barn som kan, läser allt.

Veckans bokstav är Bb. Leta gärna B och ord på B tillsammans hemma i er vardag. Det hjälper barnen!

 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag

Läsläxa v. 6

Läsläxan den här veckan är sidorna 70-73. Läs texten en gång varje dag. Använd gärna tabellen nedan och kryssa i när ni har läst.

Alla barnen läser den gulmarkerade texten och de barn som kan, läser allt.

Veckans bokstav är Uu. Leta gärna U och ord på U tillsammans hemma i er vardag. Det hjälper barnen!

 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag

Läsläxa v. 5

Läsläxan den här veckan är sidorna 66-69. Läs texten en gång varje dag. Använd gärna tabellen nedan och kryssa i när ni har läst.

Alla barnen läser den gulmarkerade texten och de barn som kan, läser allt.

Veckans bokstav är Hh. Leta gärna H och ord på H tillsammans hemma i er vardag. Det hjälper barnen!

 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag

 

Läsläxa v. 4

Läsläxan den här veckan är sidorna 62-65. Läs texten en gång varje dag. Använd gärna tabellen nedan och kryssa i när ni har läst.

Alla barnen läser den gulmarkerade texten och de barn som kan, läser allt.

Veckans bokstav är Åå. Leta gärna Å och ord på Å tillsammans hemma i er vardag. Det hjälper barnen!

 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag

Läsläxa v. 3

Läsläxan den här veckan är sidorna 56-59. Läs texten en gång varje dag. Använd gärna tabellen nedan och kryssa i när ni har läst.

Alla barnen läser den gulmarkerade texten och de barn som kan, läser allt.

Veckans bokstav är Ff. Leta gärna F och ord på F tillsammans hemma i er vardag. Det hjälper barnen!

 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag

 

 

 

Läsläxa v. 50

Läsläxan den här veckan är sidorna 52-55. Läs texten flera gånger. Alla barnen läser den gulmarkerade texten och de barn som kan, läser allt.

Veckans bokstav är Kk. Leta gärna K och ord på K tillsammans hemma i er vardag. Det hjälper barnen.

Läsläxa v. 49

Läsläxan den här veckan är sidorna 48-51. Läs texten flera gånger. Alla barnen läser den gulmarkerade texten och de barn som kan, läser allt.

Veckans bokstav är Öö. Leta gärna Ö och ord på Ö tillsammans hemma i er vardag. Det hjälper barnen.

 

Läsläxa v. 48

Läsläxan den här veckan är sidorna 44-47. Läs texten flera gånger. Alla barnen läser den gulmarkerade texten och de barn som kan, läser allt.

Veckans bokstav är Mm. Leta gärna M och ord på M tillsammans hemma i er vardag. Det hjälper barnen.

Läsläxa v. 47

Läsläxan den här veckan är sidorna 38-43. Läs texten flera gånger. Alla barnen läser den gulmarkerade texten och de barn som kan, läser allt.

Veckans bokstav är Tt. Leta gärna T och ord på T tillsammans hemma i er vardag. Det hjälper barnen.

Läsläxa v. 46

Läsläxan den här veckan är sidorna 34-37. Läs texten flera gånger. Alla barnen läser den gulmarkerade texten och de barn som kan läser allt.

Veckans bokstav är Ii. Leta gärna I och ord på I tillsammans hemma i er vardag. Det hjälper barnen.

Läsläxa v. 45

Läsläxan den här veckan är sidorna 30-33. Läs texten flera gånger. Alla barnen läser den gulmarkerade texten och de barn som kan, läser allt.

Veckans bokstav är Nn. Leta gärna N och ord på N tillsammans hemma i er vardag. Det hjälper barnen.

Läsläxa v. 41-43

Vi har läsprojekt dessa veckor och alla elever på hela skolan läser i grupper varje dag. Eventuell läsläxa delas ut i respektive grupp.

Läsläxa v. 40

Läsläxan den här veckan är sidorna 20-23. Vi kommer att jobba med bokstäverna V, Ä, R och O framöver. förbered gärna era barn genom att träna på att känna igen dem och på bokstävernas namn och ljud. Läs också som vanligt texten (även orden nere på sidan i det röda fältet). Läs och träna tillsammans, hitta gärna på ord som innehåller de fyra bokstäverna.

Läsläxa v. 39

Den här veckan blir läsläxan till måndag v. 40 p.g.a. att det är A-dag på fredag.

Läxan är att läsa sid. 16-19. Vi kommer att jobba med ordbilderna var, kom, kan, vara och äta under veckan. Uppmärksamma gärna barnen på dessa ord när ni läser.

 

Läsläxa v. 38

Läsläxan är från tisdag till fredag.

Läs sidorna 12-15 i Läseboken Huset på Alvägen.

Alla barnen läser den gulmarkerade texten och de barn som vill och kan läser hela texten. Läs texten tillsammans vid minst två tillfällen. Vi jobbar med bokstaven Ss den här veckan.

Läsläxa v. 37

Läsläxan är från tisdag till fredag.

Läs sidorna 8-11 i Läseboken Huset på Alvägen.

Alla barnen läser den gulmarkerade texten och de barn som vill läser hela texten. Det är bra om ni läser texten vid mer än ett tillfälle.

Läsläxa v. 36

Läxan är till fredag den 8/9.

Den här veckan är läsläxan sida 4-7 i läseboken. Alla barnen läser, tillsammans med er, de gulmarkerade texterna. De barn som vill får gärna läsa all texten på sidorna. Vi kommer under veckan jobba med ordbilderna här, är, där, jag och och. Uppmärksamma gärna de orden när ni läser och fråga gärna barnen om de kan hitta dessa ord i texten.

Läsläxa v. 35

Varje vecka har barnen läsläxa från tisdag till fredag.

Den här veckan är läsläxa sida 2-3 i läseboken. Läs orden, prata om bilderna och uppmärksamma gärna barnen på bokstäverna A, S, L och E och hur de låter.