Läxor

V17: Läsläxa minst tre dagar

V16: Läsläxa minst tre dagar

V12: Läsläxa. De som inte har berättat om sin sak gör det på fredag.

V11: Läsläxa som vanligt.

Fredag: Visa  och berätta om en sak utifrån en tankekarta.

V6: Läsläxa

V.3: Läsläxa

V.2: Läsläxa

V.51: Läsläxa

v.48: Läsläxa tre gånger i veckan.

V.47: Läsläxa. Låt ert barn återberätta det de har läst.

V.43: Läsläxa 3 gånger i veckan ca 10-15 minuter per gång.

V.42: Läsläxa

V.41: Tisdag 11/10  – måndag 17/10: Text om lejon. OBS! är väldigt tacksam om ni fyller i de dagar ert barn har läst.

V.40: Tisdag-måndag: Läsläxa

V.39 Tisdag – måndag: Läsläxa

V.35 Till torsdag ska de läsa en text samt ringa in alla S de kan hitta i texten. Texten ska läsas högt flera gånger!

 

Vi har räknat matte sa Ella.

Vi har lekt följa John sa Elliot.

Vi har haft sommarminnen sa Harry.

Vi har haft engelska sa Lilly.

Vi har haft matematik sa Milo.

Vi har gjort handavtryck sa Klara.

Vin har fått matteböcker sa Viking.

Vi har fått pärmar sa Melvin.

Olivia kommer tillbaka på fritids sa Emma.

Det har varit jätteroligt sa Helle.

 

V.36: Torsdag 8/9: Läs texten ”skogen” minst tre gånger högt. Ringa in alla A.

V.37 :Tisdag 12/9 – måndag 19/9: Läsläxa. Läsa i sin utvalda bok. Man läser minst tre dagar och 10 minuter varje gång. Läsningen ska alltid ske högt.

V.38: Tisdag 20/9 – måndag 26/9: Läsläxa