Matematik F-klass

Matematiskt tänkande innebär så mycket mer än bara siffror och antal. Att tidigt skapa en god förståelse för grundläggande begrepp underlättar vidare inlärning. Vi jobbar med matematik utifrån läroplanen för förskoleklassen.

Just nu jobbar vi med begreppen lika och olika t.ex genom att bygga lika.

img_0078img_0081