Matematik

V.3: Tabell 2, 5 och 10, test, räkneproblem, spel.

V.40: Subtraktion med hela tiotal samt tiotalsövergång, mattespel

V.41: Subtraktion med tiotalsövergång

V.42: Mattelek, miniräknare, test om tiotalsövergång

V.43: Addition med uppställning

V.46: Subtraktion med uppställning samt växling, spel ”Rödluvan”.

V.47: Olika mattespel, subtraktion med växling och uppställning med två termer.

V.51 Tabell 10 och 5

V. 2: Tabell 2,5 och 10