Matematik

V.40: Subtraktion med hela tiotal samt tiotalsövergång, mattespel

V.41: Subtraktion med tiotalsövergång

V.42: Mattelek, miniräknare, test om tiotalsövergång

V.43: Addition med uppställning

V.46: Subtraktion med uppställning samt växling, spel ”Rödluvan”.

V.47: Olika mattespel, subtraktion med växling och uppställning med två termer.