Matematik

V.20: Sambandet mellan addition och subtraktion, lekar ”tusenfotingen” samt ”ärtpåsar”.

V.17: Subtraktion med tiotalsövergång, problemlösningar, mattelekar

V.16: Repetition av tiotalsövergång

V.12: Problemlösningar, tiotalsövergång med talen 8 och 9.

V.11: Räkneproblem, matematiktävling

V.10: Talen 0-20, hel- och halvtimme

V6: Repetition av talen 0-12, talen 13-18, diagram

V.3: Vilken term saknas?  Mattetest

V.2: Repetition talen 0-10, lekar, vilken term fattas

V.51: Talet 9 och 10.

v.50: Subtraktion med tre termer, uppdelning av tal, mattetest

V.48: Sambandet mellan addition och subtraktion

V.47: Talen 6 och 7. Den kommutativa lagen.

V.46: Sambandet mellan subtraktion och addition.

V.43: Vi arbetar med problemlösningar, har rörelselekar samt introducerar subtraktion.

V.42: Vi jobbar med tallinjen och problemlösningar.

V.41: Arbete med talet 5 samt tallinjen.

V.40: Vi arbetar med talet 4 samt spelar mattespel.

V.35 Arbete med talen 0,1 och 2.

V.36 Arbete med talet 3 samt begreppen fler, färre och lika många.

V.37: Arbete med ”är större än” och ”är mindre än”.

V.38: Vi arbetar med ”större än” och ”mindre än” samt ”är lika med”.