Natur, teknik och samhälle F-klass

Vi jobbar för att utveckla barnens intresse och kunskaper om natur, teknik och samhälle genom att ge barnen upplevelser som vi sedan bearbetar och samtalar om på olika vis. Vi använder ett undersökande arbetssätt där vi utforskar, upptäcker, ställer frågor och tar reda på fakta. Barnen är nyfikna på sin omvärld och deras intresse och nyfikenhet tas tillvara när vi planerar våra teman och arbetsuppgifter. Att utveckla barnens intresse och kunskap om hållbar utveckling är också en viktig del av vårt arbete.