NO

V.46: Magen och tarmarna. Vi ser film, pratar samt arbetar i grupp. Vi gör en människa som visar matens väg.

V.47: Maten. Varför behöver vi äta? Vad är onyttig mat respektive nyttig mat? Vi arbetar i grupper och visar i bildform vad som är onyttigt och nyttigt.

V.51 Utvärdering av temat