Om oss

Vi är en årskurs ett och en årskurs två som vill skapa en fin blogg tillsammans. Vi vill ha bloggen som ett kommunikationsmedel för att synliggöra vår verksamhet t ex till föräldrarna. Meningen är att barnen så småningom själva ska kunna vara delaktiga i att hålla bloggen levande. Eftersom framtiden kommer vara mer och mer digitaliserad där barn och ungdomar sköter sin kommunikation via sociala medier, anser vi att det är viktigt att de tränar på att förhålla sig till detta.
Vi vill också använda bloggen till att belysa de lärandeprocesser som pågår i våra klassrum. Barnen ska vara stolta över vår blogg och vi hoppas att föräldrarna blir delaktiga.