Skapande

Skapande är ett vanligt förekommande inslag i vår verksamhet. Vi utgår från läroplanen för förskoleklassen när vi planerar och genomför vårt verksamhet.

Det innebär att barnen får möjlighet till skapande genom lek, bild, musik, dans och drama. De får använda sig av olika material och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Vi erbjuder också barnen möjlighet att ta del av och samtala kring olika estetiska uttryck. Här är det roligt och utvecklande att t.ex. ta del av varandras verk. Vi använder oss också av digitala verktyg för att skapa t.ex. film.