SO

V17: Väder och våren i Sverige norr-söder, termometer

V.48: Advent och traditioner.