SO

V.15: Barnens rättigheter, FN

V3. Kristendomen

v.40: Familjen förr och nu, hur familjer förändras

V.41: Skolan, ämnen

V.42: Regler i skolan, klassråd

V.43: Att vara en bra kompis

V.2: Olika religioner

V.9: Redovisa sin sammanställning om en religion.