Svenska

V.16: Stava månaderna, texter om stjärnorna

V.40: Skriva frågor

V.41: Regler, stava ord, läsgrupper

V.42: Rätta felaktiga meningar, egen bedömning. skriva gåtor, läsgrupper

V.43: Bokstavs -och ordkedjor, läsförståelse – att läsa ett brev, läsgrupper

V.46: Läsförståelsetext om lodjuret. Skriva faktatext på cromebook.

V.47: Skriva listor, arbeta med faktatexter, vokalen A.

V.51 Vokalen i, skriva om ett gosedjur

V.2: Läsförståelse Mystiska spår, läsa med flyt, lyssna och svara på frågor om Detektivbyrån

V.9: Stavningstest och läsförståelsetest

V10. Vet-du-att meningar, instruktioner, vokalen y