Svenska f-klass

I förskoleklassen är den språkliga utvecklingen en stor del av verksamheten. Vi jobbar på ett lustfyllt och lekfullt sätt utifrån de strävansmål som finns i läroplanens del för förskoleklassen.

Det innebär att vi tränar på att samtala lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar. Barnen får möta olika typer av texter där vi samtalar om innehåll och budskap. Vi jobbar med bokstäver och bokstavsljud. Vi använder oss av rim, ramsor och olika ordlekar för att stärka den språkliga medvetenheten. Vi jobbar med att introducera barnen i skriftspråket genom att skriva mycket i olika sammanhang. Vi har också högläsning varje dag.

Att kunna sätta ord på känslor, behov, kunskaper och åsikter är något som vi tränar på mycket i den dagliga verksamheten. I det ingår också att skapa en förståelse för hur de ord jag använder kan påverka mig själv och andra.

Barnen får också prova på att använda digitala verktyg som ipaden för att t.ex. skriva på.