Svenska

V. 3: Beskriva personer, vokalen o, berätta i rätt ordning, svara skriftligt på frågor.

V.20: Teater, skriva och rita om den, faktatext om träd, arbete med texten ”Våren”.

V.17: Samtala och orättvisor, skriva listor, träna på att skriva fint, läsförståelse om våren.

V. 16: Skriva dikter, öva på bokstäver, läsa och skriva en vårblomma.

V 12: Bokstaven Y. Göra en diktering om böcker. Skriva om en bra bok.

V.11: Bokstaven H, skriva tankekarta, visa och berätta

V.10: Bokstaven X, skriva listor, läsförståelse

V6: Arbete med bokstaven Ä, skriva faktatext och tankekarta om älgen, saga om Prinsessan på ärten, läsförståelsetext, berätta om en kompis.

V.3: Vi skriver om helgen, arbetar med en ny bokstav (N), skriver om hur man ska vara en bra gå-kompis samt gör en text tillsammans om vintern.

V.2: Skriva om jullov, favoritplagg samt vintern.

V.51: Arbete med bokstaven D. Bedömning av sig själv i skriva, läsa och samtala.

V.50: Arbete med bokstaven B. Text om julen.

V.48: Arbete med bokstaven P. Skriva om advent. Skriva om hur det är att vara hos doktorn.

V.47: Arbete med bokstaven I. Diktering om vatten. Skriva ord och rita till. Finna bokstäver av naturmaterial.

V.46: Arbete med bokstaven T. Vi skriver berättelser samt lyssnar på en text och samtalar kring den.

V.43: Arbete med bokstaven E. Vi skapar den. Vi skriver korta berättelser.

V.42: Vi arbetar med bokstaven P samt skapar den. Vi skriver om hur vi bor.

V.41: Arbete med bokstaven V. Vi skriver meningar och riktar in oss på att försöka skriva med små bokstäver samt att komma ihåg punkt och stor bokstav. Läsprojekt startar.

V.40: Arbete med bokstaven L. Diktering och laborering om ett aktuellt ämne. Genomgång i hur man skriver meningar samt träning på att skriva meningar.

V.35 Arbete med bokstaven S samt arbete med text som vi skapat gemensamt.

V. 36 Arbete med bokstaven A samt laboration med text.

V.37: Arbete med bokstaven R samt tillverkning av text om trafikdagen.

V. 38: Arbete med bokstaven O. Vi pratar och skriver om våra fritidsintressen.