Teknik

V.9: Bygga broar av olika material

V.6: Skissa på en bro. Funderingar på material till bron.